ÖĞRENİM ÖZRÜ KARARIMIZ İDARİ YARGININ ÖNÜNÜ AÇTI

 

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davada, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile; 27.07.2012 tarihinde yayımlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “öğrenim özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.

 

Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenimiz adına, 2012 Ağustos döneminde öğrenim özründen atanamamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2012/1352 E. Sayılı ve 21.02.2013 tarihli kararıyla; bahsi geçen Danıştay kararı esas alınarak davacının öğrenim özrünün bulunduğu Ankara İline atanma talebinin reddine ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

 

İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Tıklayınız