PYBS YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN MEB’E YAZI YAZDIK

 

 

Bilindiği üzere, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde, kurumlarda öğretmen olup da, görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde okul bulunmayanların çocuklarının Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarının sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilecekleri hükme bağlanmıştır. Yönetmelikte geçen düzey ifadesinin okul düzeyi olarak yorumlanmasından dolayı, sınava dayalı alım yapan liseleri kazanan öğretmen çocukları, ebeveynlerinin görev yaptığı yerde ortaöğretim kurumu bulunması halinde yine bu haktan yararlanamamaktadır. Türk Eğitim Sen olarak Yönetmelikte geçen “düzey” ibaresinin iptali için açtığımız dava Danıştay’da devam etmektedir.

MEB  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2013 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) Sınav Kılavuzunun başvuru şartları kısmında ise, ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2013 Malî Yılı için tespit edilen 5.790,00 TL.’yi geçmemesi şartı getirilmiştir. Kılavuz’da belirlenen gelir düzeyi sınırının düşük tutulması sebebiyle öğretmenlerimizin çocukları PYBS sınavına katılma imkanı bulamamaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa yazdığımız yazıda, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılmak için öngörülen maddi gelir düzeyi şartının düşük tutulmasının ve yönetmelikte geçen “düzey” ibaresinin okul düzeyi olarak yorumlanmasının öğretmenlerimizin çocuklarının parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanamamasına ve mağdur olmalarına sebebiyet verdiğini belirterek, bu mağduriyetlerin giderilmesi için mevzuat değişikliği çalışmalarının başlatılması hususunda talepte bulunduk.

 

 

İlgili yazımız için tıklayınız

 

BURSLAR KONUSUNDA MEB GERİ ADIM ATTI

 

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARININ BURSLARI KESİLEMEZ!


PYBS YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP

 

MEB’E SORUYORUZ; ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINA BURSU ÇOK MU GÖRÜYORSUNUZ?

 

2009 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

 

DANIŞTAY'DAN İKİ ÖNEMLİ KARAR !