ÖĞRENİM ÖZRÜ İLE İLGİLİ OLUMLU BİR KARAR DAHA

 

   Türk Eğitim Sen üyesi Elmas ŞAKI’nın yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle öğrenim özrü gözönünde bulundurularak Kayseri İline atanmak için Kırıkkale İdare Mahkemesine açtığı davada 2013/71 sayılı kararı ile söz konusu idari işlemi iptal etmiştir.

       Kararın gerekçesinde Danıştay 2.Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına da atıfta bulunularak dava konusu işlemin dayanağının yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte ortadan kalktığını, işlemin bu nedenle hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

      İlgili karar için tıklayınız.