ESKİ ALANLARINA DÖNENLER DE ÖZÜR DURUMU ATAMALARINA BAŞVURUDA BULUNMALI

 

Milli Eğitim Bakanlığınca Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda illerarası alan değişliği yapan öğretmenlerimizden bazıları daha önce görev yaptıkları illere dönmeleri şartıyla 9-11 Ocak tarihleri arasında başvuru dilekçeleri vererek alan değişikliğini iptal ettirmişlerdir. Bu şekilde eski illerine dönmek için dilekçe veren öğretmenlerimizin henüz geri dönüşleri sağlanmamıştır. Ancak; 30.01.2013 tarihinde de Şubat dönemi özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemleri başlamıştır. 31.01.2013-03 Şubat 2013 tarihleri arasında başvurular alınmaya başlayacaktır. Bu durumda olan öğretmenlerin geri dönüş işlemleri henüz tamamlanmadığı için bu kişiler özür durumuna bağlı yer değişikliği hakkından yararlanamayacaklardır. Bu konuda acilen bir çözüm yolu bulunması ve bu durumdaki öğretmenlerin eş durumu özründen faydalanmalarının sağlanarak mağduriyet yaşamalarının önlenmesi için Bakanlığa yazılı başvuruda bulunduk.

 

İlgi yazı için tıklayınız