SAĞLIK ÖZRÜNDEN YER DEĞİŞTİRME TALEBİNİN REDDİNE YARGI FRENİ

2012 Ağustos Özür Durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamında sağlık özrü sebebi ile yer değiştirme talebinde bulunan  %90 görme engelli Türk Eğitim-Sen üyesine “görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye düşürmeyeceği” gerekçesi başvuru hakkı verilmemiştir. Bu konuda açılan dava da Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2012/1522E sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Anılan yargı kararında görme engelli sendikamız üyesinin, görev yaptığı yer kalmasının sağlık durumunu tehlikeye düşüreceği açık olduğundan, aile bulunduğu yere atanması talebinin reddinin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.

 

          İlgili karar için tıklayınız.