NORM FAZLASI RE’SEN ATAMAYA ADANA’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMALAR…

Adana 2. İdare Mahkemesi norm fazlası öğretmenlerin Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce resen atanmaları işlemlerinin yürütmelerini durdurdu.

Adana 2. İdare Mahkemesi E:2012/1378, E:2012/1456, E:2012/1476, E:2012/1435 sayılı dosyada norm fazlası durumu düşen ve idarece resen atanan öğretmenlerin atamalarının “eş özründen Adana’ya gelen öğretmenlerin özür durumlarına ilişkin aile bütünlüğüne aykırı yapılan resen atamanın, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu dile getirilerek yalnızca özrüne uygun bir yere atanabileceği belirtilerek yürütmeleri durdurulmuştur.

 

  İlgili Karar İçin Tıklayınız (1)      

  İlgili Karar İçin Tıklayınız (2)

  İlgili Karar İçin Tıklayınız (3)

  İlgili Karar İçin Tıklayınız (4)