YARGI “İL MEM DİSİPLİN KURULLARINDA SENDİKA TEMSİLCİSİ BULUNMALI” DEDİ

          Türk Eğitim-Sen olarak; “üyelerimizle ilgili olan disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin davet edilmemesi” işleminin iptali hususunda açmış olduğumuz dava Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2012/1050 esas sayılı dosyası ile işlem görmüş ve 21.11.2012 tarihinde 2012/2616 karar sayısı ile olumlu neticelendirilmiştir. Bu karar akabinde; uygulanan disiplin cezalarına karşı yapılacak olan itirazların İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarında görüşülmesi sırasında sendika temsilcileri bulunacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak hukuksuz uygulamalara karşı çıkmaya ve eğitim camiasının haklarını savunmaya devam edeceğiz.

           İlgili Karar için tıklayınız