MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YANLIŞ UYGULAMASINA YARGININ CEVABI

 Milli Eğitim Bakanlığının 2011/40 sayılı Genelgesi’nde, öğrenci kayıt-kabullerinde ve diploma verilirken kesinlikle bağış talep edilmeyeceği belirtilmiş; ayrıca valiliklere talimat gönderilerek, illerde bulunan il eğitim denetmenlerine, her tür ve düzeydeki resmi eğitim-öğretim kurumlarında 2011–2012 eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıt kabullerinde ve diploma verilirken para alınıp alınmadığı hususunun okul aile birlikleri hesapları ile birlikte 30.09.2011 tarihine kadar incelenmesi ve Genelge’ye uymayan okul müdürleri hakkında soruşturma açılması ve soruşturma raporlarının bir örneğinin Rehberlik ve Denetim Başkanlığına gönderilmesi yönünde talimat verilmiştir. Bu talimatı doğrultusunda, tüm okul yöneticileri hakkında, bağış alınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmış,  soruşturmalar sonunda, bağış alan okul disiplin cezaları verilmiştir.

 Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak, yaşanan sıkıntıları   masaya yatırmak ve önerileri gündeme getirmek amacıyla 08 Ekim 2011 tarihinde Türk Eğitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları ve Ankara’daki okul müdürü meslektaşlarımızın katılımıyla Ankara İçkale Otel’de bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda üyelerimizin yanı sıra, diğer sendikalara üye olan ya da sendikalı olmayan okul müdürleri de söz alarak sıkıntılarını dile getirmişler, değişik statüdeki okul müdürlerinden oluşturulan komisyon ise kürsüden dile getirilen görüş ve önerileri tutanak altına alarak Merkez Yönetim Kuruluna takdim etmiştir. Bu komisyon, Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkezimizde tekrar bir araya gelerek ortak bir rapor hazırlanmış ve rapor Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur. Gerek sözlü gerek yazılı olarak Bakanlık bu konuda defalarca uyarılmış okul müdürlerine tesis edilen işlemlerin yargıdan döneceği belirtilmiştir. Tüm uyarılarımıza rağmen bakanlık bildiğinden şaşamamış ve yanlışına devam etmiştir.

Afyonkarahisar ilinde üyemiz olan okul müdürü Muhtar DEMİRCİ’ye verilen ihtar cezasının iptali için açtığı dava yerel mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunmuş ve iptal kararı verilmiştir.

İlgili karar aşağıdadır.