19 MAYIS GENELGESİNE DANIŞTAY GEÇİT VERMEDİ!

      Milli Eğitim Bakanlığı, 11.01.2012 tarihinde 19 Mayıs törenlerinin Başkent dışındaki il ve ilçelerde öğrencilerin katılımıyla ve sadece okullarda yapılması doğrultusunda 817 sayılı genelgeyi yayınlamış idi. Bakanlığın yönetmeliklere aykırı bu uygulaması kamuoyunda büyük infial uyandırmış ve haklı eleştirilerle karşılanmıştı.

Sendika olarak biz de Bakanlığın saçma gerekçelerle böylesi bir uygulamayı hayata geçirmesinin kabul edilemez olduğunu söylemiştik. Hatırlanacağı üzere MEB; çocukların törenlerde üşüdüğü, derslerinden geri kaldığı ve törenlerde giydikleri kıyafetlerinin de ailelerden tepki aldığı gerekçelerini öne sürmüştü. Bu gerekçelerin milli bayram kutlamalarının iptal edilme gerekçesi olamayacağını; eleştirilen hususların yeniden düzenlenerek bayramın halkımızın katılımını sağlayan ortak törenlerle kutlanmaya devam ettirilmesi gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen Bakanlık inadından vazgeçmedi.

Fakat yargı, uygulamanın hukuki açıdan eksiklerini de tespit ederek Danıştay 10. Dairesince 2012/335E sayılı  karar ile yürütmesini durdurmuş ve bir yanlışlığa geçit vermemiştir. Dava konusu edilen genelgenin, yönetmelik ve yönergeye aykırı saptamalar içerdiği gibi bir düzenleyici işlemde olması gereken açık ve belirgin olma niteliğini de taşımadığı; bu haliyle anılan genelgenin 19 Mayıs’ta il ve ilçe düzeyinde yapılacak törenlere öğrencilerin katılıp katılmayacağını belirsiz hale getirdiği ve yürürlükteki yönetmelik ve yönergeye aykırı uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştur.

Şu halde Bakanlığa düşen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı örf ve adetlerimize uygun şekil ve kıyafetlerle, 19 Mayıs 1919 ruhuna yakışır bir usulde stadyumlarda/alanlarda halkımızın ve Türk gençliğinin katılımıyla coşkulu bir şekilde kardeşlik havasında kutlanması için acilen gerekeni yapmak ve inadından vazgeçmektir.

 

Danıştay’ın ilgili kararı için tıklayınız