SÖZLEŞMELİNİN YOLLUĞUNDA ZAMAN AŞIMINA RED

Antalya Bölge İdare Mahkemesi E:2011/1964 K:2012/18 sayılı 06.01.2012 tarihli kararıyla sözleşmeliden kadroya geçenlere ilişkin yolluk talebi davasının zamanaşımından reddedilmesine hükmeden Isparta İdare Mahkemesinin 13.09.2011 tarihli E:2011/525 K:2011/818 sayılı kararını hukuka aykırı olduğunu belirterek bozmuş mahkemenin davayı esastan incelemesine karar vermiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız