EK ÖDEMELERDEKİ ADALETSİZLİKLER GİDERİLMEZSE KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

         MEB Teşkilat ve Görevleri hakkında 652 sayılı KHK’nin 42. maddesi uyarınca düzenlenen, 26.10.2011 tarih ve 72234 sayılı Bakan onayı ile 14.09.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar” ile ek ödeme cetvelleri Bakanlık tarafından yayımlanmıştır. Ancak açıklanan oranlar ne yazık ki beklentilerin çok altında kalmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı kendi personelinin sıkıntılarını çözmek yerine, her geçen gün güçleşen hayat şartlarını göz ardı ederek ve daha önce defalarca dile getirdiğimiz taleplerimizi dikkate almaksızın bu düzenlemeleri yapmıştır. Ek ödeme oranları belirlenirken personelin yaptığı görev, üstlendiği sorumluluk vb kriterler göz ardı edilmiştir. Diğer yandan, aynı işi üstlenen personel arasında görev yapılan yere göre ayrım yapılarak eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı hareket edilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz yazılarda, eğitim personeline ödenecek ek ödeme oranlarının tespitinde mağduriyetlere yol açılmamasını ve bu oranların günümüzün ekonomik şartlara uygun rakamlar üzerinden belirlenmesini talep etmiş ve Milli Eğitim Bakanlığını kendi personeline sahip çıkmaya davet etmiştik. Ayrıca taleplerimiz dikkate alınmadığı takdirde, Türk Eğitim Sen olarak her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleye hazır olduğumuzu, konunun sonuna kadar arkasında duracağımızı belirtmiştik. Ancak, Bakanlık bir kez daha eğitim personelini hayal kırıklığına uğratmıştır. Türk Eğitim Sen olarak eğitim personelinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlık tarafından yayınlanan ek ödeme cetvelinin bazı kalemlerinin iptali istemiyle yargı yoluna başvurulacaktır.