ROTASYONDAKİ AYNI TİP ZORLAMASINA DAVA AÇTIK

09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 22/2. maddesindeEğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.” Denilmektedir. Burada yer alan aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay nezdinde dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız