SÖZLEŞMELİ YOLLUĞUNDA BİR YENİ KARAR

   Kırklareli İli Vize İlçesi Atatürk İlköğretim Okulunda 657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, Muş İli Bulanık İlçesi 75. Yıl Erentepe Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna atanan Türk Eğitim Sen üyesi Recep Bünyamin KURT’un yolluk talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Van 3. İdare Mahkemesi’nin 2011/1079 E., 2011/521 K. Sayılı ve 17.06.2011 tarihli kararıyla dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız.