SÖZLEŞMELİLERİN YOLLUĞUNDA YENİ BİR KARAR DAHA

Türk Eğitim Sen üyesi Mustafa MADEN, Muş Merkez Namık Kemal Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda 657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, Bartın Merkez Serdar İlköğretim Okuluna atanan Türk Eğitim Sen üyesi Mustafa MADEN’in yolluk talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada, Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 2011/609 E., 2011/727 K. Sayılı ve 25.05.2011 tarihli kararıyla dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.Kararın gerekçesinde; atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütmesinden kaynaklanması nedeni ile bu külfetin kamuca karşılanması gerektiği belirtilmiştir.