ROTASYON DAVAMIZDA YD RED KARARINI TEMYİZ ETTİK

           Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak eğitim kurumu yöneticilerinin rotasyon uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 1872/31131 sayılı yazısında yer alan bazı hükümlerin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştık.  Danıştay 2. Dairesinin 2010/4160 E. Sayılı ve 01.12.2010 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiştir. Bu kararın kaldırılmasına ilişkin itirazlarımızı 27.12.2010 tarihli dilekçemizle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na sunduk. 

Danıştay’ın İlgili YD Red Kararı İçin Tıklayınız   

                                     İtiraz Dilekçemiz İçin Tıklayınız