ÖĞRETMEN NORMUNUN YANLIŞ HESABI MAĞDURİYETİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

            İzmir ili buca Anadolu Lisesinde Matematik branşı normunun yanlış hesaplanması üzerine anılan okula yapılan 3 öğretmenin atamalarının iptal edilmesi ve norm kadro belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan idari davada İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Haftalık ders sayısı her dönem için değişkenlik gösteren seçmeli derslerin norm kadronun belirlenmesine esas olan haftalık ders yükünün hesaplanmasında alınması ve buna bağlı olarak hesaplanan norm kadroya göre öğretmen atamasının yapılmasında hukuka uygunluk olmadığına karar verilmiştir.   

İlgili Yargı Kararı İçin Tıklayınız