76. MADDEDEN MÜDÜR ATANAN SENDİKACIYA YARGI FRENİ (TOKAT 167)

          Tokat İli’nde, aynı zamanda Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı olan Cemil ÇAĞLAR'ın 657 sayılı Yasa’nın 76. maddesi kapsamında Tokat İli Merkez Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’ne müdür olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bir üyemiz tarafından açılan davada, Tokat İdare Mahkemesinin 2010/322 Esas ve 2010/701 Karar sayılı kararıyla işlem iptal edilmiştir. İptal kararının gerekçesinde; duyuru yapılmadan, kariyer ve liyakat ilkeleri dikkate alınmadan yapılan atama işleminin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.   

İlgili Karar İçin Tıklayınız