SİVAS BÖLGE İDARE’DEN ROTASYONDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

            Erzincan Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda müdür olarak görev yapmakta iken zorunlu yer değiştirmeye tabi tutularak Erzincan Merkez Fırat İlköğretim Okulu Müdürlüğüne ataması yapılan Türk Eğitim Sen üyesi Nevzat DÜNER yapılan bu atamamanın yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için dava açmış açtığı davada yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiştir. Daha sonra yapılan itiraz neticesinde Sivas İdare Mahkemesinin kararı Sivas Bölge İdare Mahkemesinin Y.D.İtiraz No:2010/299 sayılı karar ile hukuka uygun bulunmayarak kaldırılmıştır.

            Sivas Bölge İdare Mahkemesinin Y.D.İtiraz No:2010/299 sayılı gerekçeli kararında, Türk Eğitim Sen üyesi Nevzat DÜDER’in dava konusu atamasında  Erzincan Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda Müdür olarak görev yapmakta iken, bu okullardan tür itibari ile farklı olduğu açık olan, Erzincan Merkez Fırat İlköğretim Okuluna Müdür olarak atamasının yapılmasında hukuka uygun bulunmadığı söylenmiştir.

 

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız