YARGI ‘SÖZLEŞMELİLERİN EŞ DURUMU NAKİLLERİNDE’ SINIRLAMA KABUL ETMEDİ

            Tekirdağ ili Malkara ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta olan bir üyemizin Ankara’da görev yapan eşinin yanına eş durumu özrü ile gelememesi üzerine açmış olduğu idari davada Tekirdağ İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Kararda; sözleşmeli öğretmenlere uygulanacak atamalara ilişkin düzenleyici işlemlerde Anayasanın ailenin korunması başlıklı 41. maddesi, 657 sayılı Yasa ve bu yasa uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 657 sayılı yasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde kadrolu sözleşmeli ayrımına gidilmediği de vurgulanmıştır. Kararda eşi emniyet hizmetleri sınıfında memur olan üyemizin eş durumu özrü nedeni ile eşinin yanına atamasının yapılmamasında hukuka uygunluk olmadığı belirtilmiştir.   

 

İlgili Yargı Kararı İçin Tıklayınız