KURUMLAR ARASI ÜCRET ADALETSİZLİĞİ'NİN BİLANÇOSU YILLIK 5 BİN LİRAYI GEÇTİ

            Kamu görevlilerinin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan ücret dengesizliği, çalışma barışını bozuyor. Kurumlar arasındaki adaletsizlik, 2010 yılı Kasım ayı itibarı ile yıllık 5 bin 500 TL’ye ulaştı..  

            Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre, aynı unvanda, aynı kıdem ve derecedeki memurlar, çalıştıkları kurumlara göre farklı ödemelere tabi oldukları için aralarında da büyük bir ücret farkı ortaya çıkıyor. Öyle ki, kurumsal ek ödemesi olmayan bir kurumda çalışan bir tekniker, emsallerinden aylık 142 TL daha düşük maaş alıyor. Bu fark yılda 1707 TL’yi buluyor. Buna göre kurumsal ek ödemesi olmayan kurumlarda çalışan bir hizmetli emsallerine göre yıllık 1984 TL, şoför 2253 TL, memur 3196 TL, programcı 4206 TL, avukat 4407 TL, şube müdürü ise 5481 TL daha az maaş alıyor.

            Eğitim durumu, kıdemi, unvanı ve iş tanımları aynı olmasına rağmen yalnızca görev yaptıkları kurumların farklı olması nedeniyle memurlar arasında ortaya çıkan ücret dengesizliği iş barışının da bozulmasına neden oluyor. Memurlar, nakillerini daha yüksek maaş veren kurumlara yaptırmak istiyor. Bu nedenle düşük ücret veren kurumlardan yüksek ücretli kurumlara geçmek isteyenlerin gönderdiği on binlerce talep dilekçesi Devlet Personel Başkanlığı’nda değerlendirilmeyi bekliyor.

            Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, konu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede kurumlar arasındaki maaş farkının yıllık 5500 TL’ye çıktığına vurgu yaparak, kamudaki ücret adaletsizliğinin rahatsız edici boyutlara ulaştığını belirtti. Hükümetin 2008 yılı toplu görüşmelerinde, 2012 yılına kadar bu dengenin sağlanacağına dair söz verdiğini hatırlatan Akyıldız, “kurumsal ek ödemesi olmayan memurlara verilen denge tazminatında yapılması öngörülen 80 TL’lik iyileştirmenin yıllık 5500 TL’yi bulan farkı kapatması mümkün değildir. Adalet sağlamaya yönelik olarak çalışanların bir kısmına yapılacak bu iyileştirmenin maaş artışı gibi gösterilmesi son derece yanlıştır. Hükümet bir an önce 2008 yılında verdiği söze uygun bir iyileştirme yapmak için Konfederasyonumuzla irtibata geçerek, girişimlere başlamalıdır. Öncelikli olarak 2011 yılı bütçesine ücret dengesizliğinin giderilmesi için ek kaynak konulmalıdır.” dedi.    

 
 
Aylık net maaş (TL)

Ünvan
Kurumsal Ek Ödeme Almayan
Kurumsal Ek Ödeme Alan
Aylık Fark
Yıllık Fark
Tekniker (8/1)
1495,05
1637,31
142,26
1707,12
Hizmetli (15/1)
1087,50
1252,87
165,37
1984,44
Şoför (13/3)
1117,29
1305,08
187,79
2253,48
Mimar-Müh. (1/1)
2082,29
2285,82
203,53
2442,36
Ayniyat Saymanı (5/1)
1216,89
1460,80
243,91
2926,92
Memur (9/1)
1126,31
1392,67
266,36
3196,32
Programcı (9/1)
1151,83
1502,33
350,50
4206,00
Avukat (9/3)
1615,58
1982,84
367,26
4407,12
Şube Müdürü (3/2)
1405,82
1862,65
456,83
5481,96

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Türkiye Kamu-Sen