SPOR MÜSABAKALARININ İL SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ İŞLEMİNE DAVA AÇTIK

         T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2010 yılında Gençlik, Beden Eğitimi, Spor Hizmet ve Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2010 tarih ve 2010/65 Sayılı Genelgesinde; 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı okul spor faaliyetlerinin, bahsi geçen Protokol uyarınca MEB ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 2010-2011 Öğretim Yılı Okul Spor Müsabakaları Yarışma Talimatı”na göre yapılacağı; Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen okul spor faaliyetlerinin uygulanmasıyla bağlantılı yönetmelik ve yönergelerin, Yarışma Talimatlarına uymayan maddelerinin askıya alındığı belirtilmiştir.

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, “okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek” Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, okul dışı beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmekle görevlidir.

 

Türk Eğitim Sen olarak, Yasa hükümlerine aykırı olarak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının 03.11.2010 tarih ve 2010/65 Sayılı Genelgesinin, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Gençlik, Beden Eğitimi, Spor Hizmet ve Faaliyetleriyle İlgili İşbirliği Protokolünün ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 2010-2011 Öğretim Yılı Okul Spor Müsabakaları Yarışma Talimatının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açtık.

 

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız (Genelge)

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız (Talimat)