ROTASYONDA BİR KARAR DA SİVAS’TAN

           Sendikamız üyesi Alim ERŞAHİN adına Türk Eğitim olarak açtığımız davada, Sivas İdare Mahkemesinin 2010/1171 E. Sayılı ve 21.10.2010 tarihli kararıyla, üyemizin Sivas İli Kangal Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken, zorunlu yer değişikliği kapsamında Sivas İli Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na müdür olarak atanmasına ilişkin işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

          Mahkeme kararının gerekçesinde, zorunlu yer değiştirme kapsamına alınan bir eğitim kurumu müdürünün öncelikle değerlendirme puanı göz önünde bulundurularak tercihlerine, tercih ettiği okullara puanının yetmemesi halinde ise görev yapmakta olduğu eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun bir eğitim kurumuna bilgisayar kurası ile atanmasının esas olduğu, durumuna uygun atanabileceği kurum yoksa bir sonraki zorunlu yer değiştirme dönemine kadar atamasının ertelenmesi gerektiği, davacının görev unvanının lise düzeyinden ilköğretim düzeyine düşürülmesi sebebiyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız