YARGI; “TÜRKELİ’NDEKİ HUKUKSUZLUK SORUŞTURULSUN” DEDİ

            Sinop Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet aracı olarak kullandığı 57 AH 006 plaka sayılı araç herhangi bir yazılı görevlendirme ve izin olmadan Türkeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan ÖZDEMİR ve Hakan YENİCE tarafından kendi şahsi işleri ile  “Eğitim Bir Sen” sendikasının işlerinde kullanıldığı yönünde bilgilerin Türk Eğitim Sen’e ulaşması üzerinde; bu kişiler tarafından kurum aracının usulsüz olarak kullanılmasına göz yuman Aydın ÖZTÜRK hakkında Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişiler hakkında Türkeli Kaymakamlığınca soruşturma izni verilmemesi üzerine Türk Eğitim Sen kaymakamlık makamının bu hukuka aykırını kararını yargıya taşımıştır.

         Samsun Bölge İdare Mahkemesi ; “4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön inceleme ile kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemiş ise de, ön inceleme dosyasındaki bilgi ve belgelerden kamu görevlileri ile isnat edilen eylem arasında illiyet bağının varlığı ve hazırlık soruşturması açılmasını gerekli kılacak yeterli kanıt bulunduğu anlaşılmakla aksine verilen kararda usul ve yasaya uyarlık görülmediğinden: Türk Eğilim-Sen vekili Av.Emrah AYTEKIN'in itirazının kabulüne, ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine” gerekçesiyle Kaymakamlık makamının hukuka aykırı kararını kaldırıp bu kişiler hakkında soruşturma yapılması için Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığına talimat vermiştir.

            Türk Eğitim Sen olarak hukuksuz işlemelere karşı durmaya devam edeceğiz.

İlgili Karar İçin Tıklayınız