BİR UZMANLIK KARARI DA OSMANİYE’DEN

         Osmaniye   İli,   Düziçi   İlçesi,   Boyalı   Atatürk   İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta olan üyemiz, İsmail Gemli uzman öğretmenlik sertifikası (unvanı) ile buna dayalı mali haklarının verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun cevap verilmeksizin reddine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, 27.11.2005 tarihinde yapılan sınavda 62.329 puan alarak başarılı olduğu halde söz konusu sertifikanın verilmediği, nedeninin ise o tarihte kontenjan sınırlamasının getirilmesi ve sınavda barajı aşan öğretmenlerin hizmet içi etkinliklerinin puanlamaya dahil edilmesinin oluşturduğu, Anayasa Mahkemesi kararı ile anılan düzenlemelerin iptal edildiği ve yargı kararı doğrultusunda söz konusu sertifikanın verilmesi gerektiği konusunda Adana 1. İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davada, mahkeme davalı idarenin süre aşımı itirazı yerinde görmeyerek uzman öğretmenlik sertifikası (unvanı) ile buna dayalı mali haklarının verilmesi istemiyle yapmış olduğu başvuruyu yerinde görerek, uzman öğretmenlik sertifikası (unvanı) ve buna dayalı mali haklarının verilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmeyerek dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız.