ROTASYONDA BİR YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DA BURSA İDARE MAHKEMESİNDEN

            Türk Eğitim Sen üyesi İslam GÜNER Yalova Merkez Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken zorunlu yer değiştirmeye bağlı olarak Yalova İli Çiftlikköy İlköğretim Okuluna atanmıştır. Yapılan atamanın  iptali için dava açmış, açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2010/863E sayılı kararı ile yapılan atamanın yürütmesi durdurulmuştur.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi olarak;  yönetmeliğin 22. maddesi uyarınca Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi İslam GÜNER’in tercih ettiği okullardan birine atamasının yapılmaması durumunda, önceki görev yeri olan okulun Anadolu Lisesi statüsüne uygun olmak kaydıyla boş bulunan eğitim kurumlarından birisine bilgisayar kurasıyla atamasının yapılmasının mümkün olduğu, eğer boş bulunan okullar arasında görev yaptığı eğitim kurumunun niteliğine ve durumuna uygun eğitim kurumu yok ise zorunlu yer değiştirmesinin 1 yıl süreyle ertelenmesinin zorunlu olduğu söylemiştir.

 

 

İlgili Yargı Kararı İçin Tıklayınız.