76. MADDE ATAMALARINDA İPTALLERE DEVAM (İstanbul 164-165)

            Bir Türk Eğitim Sen üyesi tarafından açılan idari davalarda; Taşdelen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Endistüri Meslek Lisesi Müdürü olarak 76. madde uyarınca atanan Zeki AĞRALI’nın atanmasına ilişkin kararname ile Veysel Karani İlköğretim Okulu Müdürü olarak 76. madde uyarınca atanan Faruk UYSAL’ın atanmasına ilişkin kararname iptal edilmiştir.

            Yapılan atamanın hukuka aykırılığı alınmış olan diğer olumlu kararlarda olduğu gibi tekrar belirtilmiştir. 76. maddenin arkasına sığınılarak yapılan atamaların hiçbir hukuk düzeni tarafından korunmayacağını biliyorduk ve bu yönde çalışmalarımızda kararlılığımızı devam ettireceğiz. Açmış olduğumuz bütün atamaların iptaline ilişkin davamızın yanı sıra üyelerimizin ve bu atamalar dolayısı ile mağdur olan bütün eğitim çalışanlarının bireysel olarak açacakları davalarda yanlarında olmaya devam edeceğimizi tekrar belirtiyoruz.

 

İlgili Karar (1) İçin Tıklayınız.

 

İlgili Karar (2) İçin Tıklayınız.