İL DIŞI KONTENJANI UYGULAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

           Mardin ili Merkez Ortaköy Cumhuriyet İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi  Bilge TOPAK’ın 2010 yılı İl Dışı İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Döneminde İstanbul İli Tuzla İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa İlköğretim Okuluna iller arası yer değiştirme için ayrılan kontenjan dolduğu için atanamaması işleminin iptal edilmesi için açılan davada Mardin İdare Mahkemesinin 2010/979E sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 Bahsi geçen yargı kararında yönetmelik hükmüne göre il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularının birlikte alınacağı, tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre birlikte değerlendirileceği ve alan bazında belirlenen kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak atamaların yapılacağı kurala bağlandığından söz edilerek, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerde il dışından başvuran öğretmenlere ayrı bir kontenjan belirleneceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığından söz edilmiş ve 2010 yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu ile getirilen bu kuralın yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesi ile dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

 

            Bu konu hakkında üyelerimiz tarafından açılan bir çok dava bulunmakta ve bu davalarında lehimize sonuçlandığı tarafımızca bilinmektedir. Türk Eğitim Sen olarak  Bakanlığın bundan sonraki uygulamalarında yargı kararlarını da dikkate alarak il dışı kontenjan uygulamasını kaldırması ve yönetmeliğe uygun davranması gerektiğini düşünüyoruz.  Bu karar bu uygulamanın mağdurları için umut vericidir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız