YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ DAVAMIZ DEVAM EDİYOR

            Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinin öğretmenlere ödenecek bir saatlik kurs ücretinin tespitine dair düzenleme ile aynı yönergenin 7. maddesinin son fıkrasında yer alan; “Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 80 saatlik programlardan oluşur.İbarelerinin ve 21. maddesinin 2. fıkrasında yer alan;” Kurs gelirlerinin % 3’ü kurs merkezi müdürüne, % 5’i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80’i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.” İbarelerinin iptali için Türk Eğitim-Sen olarak açmış olduğumuz dava Danıştay’da devam etmektedir. Yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olarak da olumlu veya olumsuz tarafımıza herhangi bir tebligat henüz yapılmamıştır.