BİLGİSAYAR KURASI İPTALİ İSTEĞİMİZ İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

            13/08/2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 22/3. maddesinde yer alan “Bilgisayar Kurası” ibaresinin hakkaniyete aykırı olduğu, kariyer ve liyakatin gözetilmediği düşüncesi ile bu ibarenin iptali için dava açılmıştı. Açmış olduğumuz bu dava Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2009/5144E numarası ile görülmektedir.

Yürütmeyi durdurma talepli açtığımız davamızda bu talebimiz Danıştay tarafından reddedilmiştir. Yürütmeyi Durdurma talebimizin reddine ilişkin verilen karara ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilmiş 2010/427E sayılı dosya ile görüşülen itirazımız da reddedilmiştir.

Ancak; Esas hakkında halen bir karar verilmemiştir. Açılan dava sadece yönetmeliğin 22/3 maddesinde yer alan bilgisayar kurası ibaresinin iptal edilmesi için açılmış bir dava olup tüm gerekçelerde, bilgisayar kurası neticesinde hakkaniyetsiz atamaların önüne geçmek ve zorunlu yer değişikliklerinde yer değişikliğinin tercih esasına göre yapılmasını sağlayabilmek temeline oturtulmuştur. Yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin verilen karar davanın bittiği anlamına kesinlikle gelmemektedir. Sadece yürütmeyi durdurma talebi reddedilmiş ancak nihai karar verilmemiştir. Ayrıca; Sendikamızın rotasyon genelgesine açtığı dava halen Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2010/4160E numaralı dosya ile devam etmektedir.

Rotasyon uygulaması neticesinde aile bütünlüğü düşünülmeden yıllarını eğitim ve öğretime adamış yöneticilerinin ikamet ettikleri yer sınırları dışında bulunan uzak okullara istekleri dışında yapılan atamalarının iptali amacı ile bireysel davalar açabileceklerdir. Yine, bilgisayar kurası sonucunda puanı düşük olan bir okul müdürü merkez ilçelerde veya  puan itibariyle daha yüksek puanlı okullara, puanı daha yüksek olan okul müdürleri ise merkez ilçe dışındaki ilçelere veya daha düşük puan gerektiren okullara tayin olmaktadır. Kısacası rotasyon uygulaması neticesinde mağdur olduğunu düşünen üyelerimiz bireysel anlamda iptal davaları açabileceklerdir. Yaşanılan mağduriyetler sebebi ile açılacak davaların kazanılma ihtimali yüksektir. Türk Eğitim Sen  dava açmak isteyen tüm üyelerine hukuki destek sağlayacaktır. Kişisel dava açmak isteyen üyelerimiz öncelikle şubeleri ile irtibata geçerek bölge avukatlarımız veya istemeleri halinde Genel Merkez avukatları yardımı ile dava açabileceklerdir.

 

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız