UZMANLIK KONTENJANLA SINIRLANDIRILAMAZ (Danıştay Kararı)

Danıştay ikinci dairesi “kariyer basamaklarında yükselme sınavından yeterli puanı alan ancak yapılan değerlendirme sonucunda, alanındaki kontenjan yetersizliğinden dolayı uzman öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanamayan öğretmenleri sevindiren bir karar imza atarak;  Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davanın haklılığına karar verdi.

Danıştay ikinci dairesi kararında; Anayasa Mahkemesi'nce, 5204 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin sonuna eklenen Yönetmelikle düzenlenecek hususların sayıldığı 6. fıkra ile toplam serbest öğretmen kadrosu içinde, uzman Öğretmenlik kontenjan oranının %20, başöğretmenlik kontenjan oranının %10 ile sınırlanmasına İlişkin, 5204 sayılı Mili; Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunimde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesiyle, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin sonuna eklenen 7. fıkranın, İptal edildiği göz önüne alarak, “branşlara göre kontenjan sınırlaması getirilmesinin yasal dayanağının kalmadığına ve branşı için belirlenen kontenjana giremediğinden bahisle uzman öğretmen olamayan öğretmenlerin bu taleplerinin kabul edilmesine” karar vermiştir.

 

Öğretmenlerin haklarını eşit şekilde almaları için Türk eğitim sen olarak çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili Karar İçin Tıklayınız.