76. MADDEDE 2 YENİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAHA! (İstanbul-143 Kırşehir-144)

         İstanbul ili Üsküdar Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi müdürlük kadrosuna Latife Çimen’in ve Kırşehir ili Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi müdürlük kadrosuna Atila Kaya’nın atanmasına dair tesis edilen atama kararnamelerinin yürütmeleri durdurulmuştur.  

         İlgili Karar (1) İçin Tıklayınız.

 

         İlgili Karar (2) İçin Tıklayınız.