DEVREDİLEN OKULLAR İDARECİLERİ İÇİN AİHM’E GİDİYORUZ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi neticesinde bir kısım okul idarecileri mağdur olmuştur. Bunun üzerine kayseri 1. idare mahkemesinde dava süreci başlamıştır. Nitekim sendikamızda bu süreci yakınan takip etmiştir. Fakat Kayseri İdare Mahkemesi davacının talebi aleyhine karar vererek mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamamıştır. Bunun üzerine davacı okul idarecisi, yerel mahkeme kararını temyiz talebiyle Danıştay’a taşımıştır. Davacı, temyiz talepleri arasında    “26.1.2006 günlü, 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü tümcesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında da bulunulmuştur.

Anayasaya aykırılık talebi; Anayasa mahkemesi tarafından 5450 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın Reddine, Oybirliğiyle karar verilmiştir hükmü ile reddedilmiştir.

Bu karar akabinde yerel mahkemenin red kararı Danıştay 2. Dairesi tarafından onanmış bulunmaktadır. Netice itibariyle iç hukuk yolu kapanmıştır. Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen hükümle ilgili 10 yıl boyunca başka bir aykırılık iddiasında bulunulamayacaktır. Bu suretle iç hukuk yolu kapanmıştır. Bu hükümden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda Hukuk sistemimizin yapabileceği bir husus kalmadığı gibi Hükümetin de bu menfi durumu düzeltmek amacıyla herhangi bir müspet adım atmayacağı da yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır.

 

Bu hükümden ötürü birçok müdür, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcısı mağdur olmuştur. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ve mağdur olanlara haklarının iadesi için Türk Eğitim Sen olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulacaktır.

Kamuoyuna sunulur.