KAMU ALACAKLARINDA 60 GÜNLÜK SÜRE GEÇERSE GERİ TAHSİLAT YAPILAMAZ

         Isparta İdare Mahkemesi tarafından Burdur ilinde görev yapan bir üyemizin müdür vekili olarak görev yaptığı döneme ilişkin ek ders ücretinin yersiz ödendiğinden dolayı düzenlenen borç bildirim belgesinin yürütmesi durdurulmuştur. Üyemize yapılan yersiz ek ders ücreti ödemesinde üyemizin gerçek dışı beyanı ve hilesi bulunmadığından ve Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde geri alınabileceği öngörüldüğünden dolayı ek ders ücretinin yersiz ödendiğinden dolayı düzenlenen borç bildirim belgesinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

         İlgili Yargı Kararı İçin Tıklayınız.