İŞ BIRAKMA EYLEMİ “SUÇ” DEĞİLDİR

       25 Kasım 2009 tarihinde iş bırakma eylemine ilişkin olarak “Haydi İnsanca Yaşamak, Adil Bir Ücret, Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı için 25 Kasımda İş Bırakmaya-Türkiye Kamu-Sen” yazılı afişlerin Sivas ilinde belirtilen yerlere asılması talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesine dair tesis edilen Sivas Valiliği işlemi iptal edilmiştir. Toplantı ve gösteri ve bu amaca yönelik diğer faaliyet ve etkinliklerin bir temel hak olduğu ve ancak Anayasa’da yer alan belli nedenler ile sınırlanabileceği, bu hakkın kısıtlanmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olacağı gerekçesi ile iptal kararı verilmiştir.

      İlgili Karar İçin Tıklayınız.