FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANAMAYANLAR İÇİNDE DAVA AÇTIK

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlenen “fiili hizmet süresi zammı” ile ağır, yıpratıcı ve riskli işlerde çalışan sigortalılara, Kanunda öngörülmüş olan ek sigortalılık süresi ve ek prim ödeme gün sayısı ilave edilmek suretiyle erken emeklilik imkânı tanınmıştır. Ancak risk altında çalışan sağlık personeline bu hak verilmemiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde sağlık teknisyeni olarak çalışan üyemiz Gülseren TÜZEN adına açtığımız davada, üyemizin fiili hizmet süresi zammından yararlanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptalini, Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları” başlıklı 5. maddesinde yer alan tabloda sağlık personeline yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptalini ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun’un 25. maddesi ile değişik 40. maddesi kapsamında sağlık personeline yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin T.C. Anayasası ile Anayasa Mahkemesi’nin 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/111 E., 2006/112 K. Sayılı ve 15.12.2006 tarihli kararına aykırı olması sebebiyle somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep ettik

            İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız.