GEÇİCİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

          Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülmesi gereken hizmetlerin asaleten atanarak görev yapan memurlar tarafından yapılması gerektiği gerekçesi ile geçici görevlendirmenin amaç ve şartlarına uygun olarak tesis edilmeyen geçici görevlendirme işlemleri ile görevlendirilen kişilere yapılan görev dağılımına ilişkin işlemlerin Bursa 2. İdare Mahkemesince  yürütmesi durdurulmuştur.

      Türk Eğitim Sen olarak idari işlemlerin her daim asaleten atanan kişiler eliyle yapılması gerektiğini savunmaktayız. Bu nedenle Bursa 2. İdare mahkemesinin kararı emsal niteliktedir.

 

      İlgili Karar İçin Tıklayınız.