İSTANBUL’DAKİ USULSÜZLÜĞE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

            İstanbul Beykoz Anadoluhisarı Ticaret Meslek Lisesi’nde müfettişler tarafından yapılan soruşturmalar neticesinde okul müdürü ve iki öğretmen hakkında yer değişikliği teklifi verilmiş ancak bu üç kişiden sadece okul müdürünün yeri değiştirilmiştir. İki öğretmenden bir tanesi hakkında hiçbir işlem tesis edilmemiş, birisi hakkında da kararname düzenlenmiş ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün acele ve günlü bir yazısı ile kararnamenin öğretmene tebliği ikinci emre kadar ertelenmiştir. Son derece adaletsiz bir şekilde adam kayırmacılık yaparak düzenlenen belgeler bir hukuk devletinde kabul edilemez. Adalet herkese eşit dağıtılmalıdır ve herkes cezası ne ise çekmelidir. Bu manada Türk Eğitim Sen olarak yaşanan gelişmeler ve hazırlanan acele ve günlü emir yazılarının ne anlama geldiği hakkında Milli Eğitim Bakanlığından bilgi talep ettik.

            Adı geçen okulda 42 öğretmenin bu konu hakkında duydukları rahatsızlığı dile getiren dilekçeleri okulda çalışma barışının da bozulduğunu göstermektedir. Acele ve günlü yazı hazırlayarak altına imza atmaktan imtina etmeyen şahıs hakkında da görevini kötüye kullanarak kamu düzenini bozmaktan dolayı Türk Eğitim Sen olarak suç duyurusunda da bulunulmuştur.

 

            Bakanlığa Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız.

 

            Suç Duyurusu Dilekçesi İçin Tıklayınız.