76. MADDE İPTALLERİNE DEVAM (KONYA 134)

         Türk Eğitim Sen üyesi Ramazan BULAN’ın, Konya Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne Ali ACIR isimli şahsın 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak müdür kadrosuna atanmasına ilişkin işlemin iptali için açtığı davada, Konya 1. İdare Mahkemesinin 2009/682 E., 2010/417 K. Sayılı ve 31.03.2010 tarihli kararıyla bahsi geçen işlemin iptaline hükmedilmiştir.

         İlgili Karar İçin Tıklayınız.