İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ İÇİN ÖNEMLİ YARGI KARARI

İlköğretim müfettişi olarak görev yapan bir üyemizin denetim görevini yerine getirebilmesi için çalışma programına uygun olarak harcırahının peşin olarak avans biçiminde ödenmesi yönünde idareye başvurmuştur ve ardından gelen olumsuz cevap üzerine açtığı idari davada idarenin red işlemi iptal edilmiştir. Bu mahkeme kararının ilköğretim müfettişleri adına örnek teşkil etmesi gerekmektedir. Bu anlamda da idareler harcırah gerektiren görevlerinde müfettişlere giderlerin peşin olarak avans şeklinde verilmesi gerekmektedir.

İlgili mahkeme kararı için tıklayınız.