YARGI KARARLARI YURT KUR’U DA BAĞLAYICIDIR

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı uyarınca güvenlik görevlilerinin sendika üyeliklerini kabul etmesi gerekirken sendikamız tarafında yapılan yazışmaları yasaya aykırı olarak reddetmiştir.  

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü red gerekçesini Başbakanlık Devlet Personel  Başkanlığı’nın görüşüne dayandırmaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bu şekliyle Devlet Personel Başkanlığı görüşünü yargı kararının üzerinde tutmaktadır.

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün bu hukuk dışı uygulamasına karşı iptal davası açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız