76 İLE YAPILAN ATAMALAR YARGIDAN DÖNMEYE DEVAM EDİYOR (KÜTAHYA-100)

Kütahya İli Altıntaş Çok Programlı Lisesinde müdür olarak görev yapan Yüksel KAÇMAZ tarafından, Kütahya Mesleki Eğitim Merkezine müdür olarak 657 Sayılı Yasanın 76. maddesi uyarınca atanan İzzet TARHAN’ın atama işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada da, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2009/727 E. Sayılı ve 20.01.2010 tarihli kararıyla dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız