76. MADDE DAVAMIZDA SON DURUM(GENEL DAVA)

Bilindiği üzere Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik tarafından giderayak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesi uyarınca naklen okul ve kurumlara yönetici atamaları gerçekleştirilmişti. Yapılan atamaların hukuka aykırı olduğunu ilk günden bu yana sürekli kamuoyu ile Türk Eğitim-Sen olarak paylaşmaya devam etmekteyiz. Bakan tarafından gerçekleştirilen atamaların iptali için Bakanlığa yazı ile başvurmuş ve yazımıza cevap alamamış ve ardından konuyu yargıya intikal ettirmiştik. Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından tarafımıza gönderilen ara kararda dava dilekçemizin Bakanlığa iletildiği ve Bakanlığın savunmasının ardından yürütmeyi durdurma talebimizin inceleneceği belirtilmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak yürüttüğümüz bu davadaki bir diğer önemli gelişme de; 76. madde uyarınca atanan bazı müdür ve müdür yardımcılarının davaya Bakanlık yanında müdahil olma talepleridir. Sendika olarak bahsi geçen davaya müdahil olmak isteyen yöneticilerin bu taleplerine elbette ki söyleyecek hiçbir sözümüz yok, ancak, şunu dikkatle vurgulamak isteriz ki; biz bu davayı şahıslara değil Bakanlığa karşı açtık. Amacımız birilerinin ayaklarını kaydırmak değil yapılan hukuksuz atamaların iptal edilmesini sağlamaktır. Bizim Türk Eğitim-Sen olarak atanan şahıslarla hiçbir husumetimiz bulunmamaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak en baştan itibaren tek isteğimiz adaletli ve mevzuata uygun bir yönetici atama sürecinin işlemesi olmuştur.  Bu manada; davadaki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı kamuoyuna duyururuz.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ

Dava Dilekçesini Görmek İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız

http://www.turkegitimsen.org.tr/1mevzuatword/76_madde_dava_dilekce.doc