TÜRK EĞİTİM-SEN’İN 4/C ZAFERİ

Türk Eğitim Sen tarafından Milli Eğitim Bakanlığına karşı 4/C’li personelin sendika üyesi olamamaları konusunda dava açılmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayınlamak suretiyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin sendika üyesi olamayacaklarına dair tesis ettiği 01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısında yer alan 7. madde (c) bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması” ibareleri İdare Mahkemesi  tarafından iptal edilmiştir. 4/C statüsünde görev yapan personelin sendikalara üye olabilmeleri için uzun zamandır verilen mücadelemiz nihayetinde olumlu sonuçlanmıştır. Artık  4/C statüsünde görev yapan personelin sendika üyeleri olmalarında hiçbir engel kalmamıştır. İdarelerin 4/C’li personelin sendikalara üye olma taleplerini geri çevirmesi ve bu yönde işlem tesis etmesinin hukuken doğru olmadığı bir kez daha kanıtlanmıştır.

 

İlgili yargı kararı için tıklayınız.

 

4/C LİLERLE İLGİLİ BİR KAZANIM DAHA... 

 

4/C’LİLERİN KAZANILAN SENDİKA HAKLARINI TESLİM EDİN

 

KAZANDIK: "4C ÇALIŞANLARIDA ARTIK SENDİKALI"

 

4/C ÇALIŞANLARININ SENDİKALI OLMASI ENGELLENEMEZ

 

4 / C'LİLER SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK