SİCİL NOTU ÖNCEKİ YILLARLA UYUMLU OLMALIDIR (Yargı Kararı)

Sivas Merkez Selçuk İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesinin 2008 yılı sicil puanının 89 olarak verilmesi üzerine açmış olduğu idari davada Sivas İdare Mahkemesi puanın iptal edilmesine karar vermiştir. Davacı olan üyemizin önceki yıllara ait sicil notu ortalaması 97 olduğu halde hiçbir gerekçe gösterilmeden düzenlenen dava konusu sicil notunda, mahkeme hukuka uyarlık olmadığına karar vermiştir. Sivas ilinde okul müdürlerinin sicil notlarında verilen düşük puanlar mahkeme kararları ile iptal edilmeye devam etmektedir.

İlgili yargı kararı için tıklayınız.