BİR 76. MADDE ATAMASININ DAHA YÜRÜTMESİ DURDURULDU (İzmir-90)

Yaşar Tekden adlı davacı tarafından açılan davada, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/835 E. Sayılı ve 14.10.2009 tarihli kararıyla, İzmir Buca Anadolu Lisesi Müdürlüğüne atanan Ercan Fidan’ın, 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi dayanak yapılarak yapılan atama işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Bahsi geçen kararda, MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği uyarınca, boş bulunan eğitim kurumları yöneticiliklerine duyuru yapıldıktan sonra, Yönetmelikte öngörülen genel şartları taşıyanların kariyer ve liyakat ilkeleri dikkate alınarak atanması gerekirken, dava konusu işlemin duyuru yapılmaksızın gerçekleştirildiği, atama yetkisinin valiliklere devredilmesi sebebiyle, yetki devri ortadan kaldırılmadıkça Bakan tarafından atama yapılamayacağı gerekçelerine yer verilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız