YÖNETİCİLİK SINAVLARINDAKİ HATALI SORULARA DAVA

MEB Eğitim Kurumları Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavında İtiraz Ettiğimiz Soruların Yeniden Değerlendirilmesi İçin Dava Açtık

 

MEB’e gönderdiğimiz yazıyla, 2009 Eğitim Kurumları Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavında hatalı olduğunu düşündüğümüz soruların Sınav Kılavuzu doğrultusunda yeniden incelenmesini talep etmiştik. Bakanlığın gönderdiği cevabi yazıda, Müdürlük Sınavı A kitapçığı 88., B kitapçığı 53. sorunun hatalı olduğu kabul edilerek, bu sorunun tüm adaylar için doğru sayılacağı bildirilmiş, diğer itirazlarımıza ise olumsuz cevap verilmiştir. Bu red işleminin iptal edilerek, 01.11.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdürlüğü Sınavı A Kitapçığı 27. (B kitapçığı 30.) Soru ve A Kitapçığı 38. (B kitapçığı 38.) Soruları ile 31.10.2009 tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı A Kitapçığı 12. (B kitapçığı 14.) Soru ve A Kitapçığı 100. (B kitapçığı 41.) Sorularının yeniden değerlendirilmesi için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Davamızın kabulü halinde, sınavın tamamı iptal edilmeyecek, yalnızca itiraz ettiğimiz sorular, Sınav Kılavuzunda yer alan hükümler doğrultusunda yeniden değerlendirilecektir.

 

Eğitim çalışanlarında hatalı sorularla ilgili olarak sendikamıza yoğun şikayetler gelmiş, sendikamız bu konuda hatalı soruların iptali ile ilgili başvuruda bulunmuş ancak bakanlık bu talebimize kulak tıkamıştır.

 

İlkeli sendikacılığın bir gereği olarak sendikamız konuyu yargıya taşımıştır. Burada amaç, hatalı soruların iptal edilmesidir. Bu durum sınavın iptali gibi bir sonuç doğurmayacağı gibi, sadece sınav sonuçlarının hatalı sorular ayıklandıktan sonra yeniden değerlendirilmesini sağlayacaktır.

 

Geçmiş yıllarda yapılan benzeri sınavlarda da hatalı sorular yargıya taşınarak, iptal edilmesi sağlanmış, sınavlar geçerliliğini korumuştur ve atamalardan geri dönüş olmamıştır.

 

M.E.B. tarafından münhal idareciliklerin duyurulmasını etkileyecek bir süreç değildir.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız (Müdür)

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız (Müdür Yardımcısı)