TAŞINIR MALLARLA İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİNE DAVA AÇTIK!

Hükümet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 44. Maddesine istinaden hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevini yüklediği memurundan bu seferde 2489 Sayılı Yasayı baha ne ederek görevlendirdiği memurlardan kesinti yapmayı amaçlamaktadır. 

5237 Sayılı Ceza Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun ile söz konusu bu taşınır mallar hem cezai hem de hukuki olarak kuvvetli bir güvence altına alınmışken; akli melekeleri yerinde olan kimselerce anlaşılamayan bir nedenden ötürü, bu mallarda oluşacak hasarlar vb durumlar için bir de sandık kurma gereği duymuşlardır.

Bu menkulleri korumaları ve kollamaları emredilen ancak bu fazladan görevleri için hiçbir ek ödeme alamayan memurlar bu sandık sebebiyle ceplerinden para ödemek durumunda kalacaklardır. Böyle bir durum tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Çalışanlar bu kadar çok ezilmemiştir.

 

Türk Eğitim Sen olarak bu menfi durumun düzeltilmesi hakkında MEB gerekli müracaatları yapmamıza rağmen şu ana kadar bir cevap verilmediğinden zımni red süresi dolmuştur. Kaldı ki; 03/12/2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının Taşınır Mal Yönetmeliği genel tebliği yayınlanmıştır.  Hukuksuzluk bu tebliğdede yer almaktadır.

 

Türk Eğitim Sen olarak, tebliğin iptali için ve milli eğitim bakanlığının işleminin iptali için danıştaya ve idare mahkemesine iptal davaları açılmıştır.  Üyelerimizden aldığımız güç ile haksızlıklara sonuna kadar direneceğiz.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız