TÜRKELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUÇLU BULUNDU

Sendikamız SİNOP-Türkeli İlçe Temsilcisi Alim HİRİK’in, 2001 yılında sicil raporu işlemi objektif kriterlere göre yapılmadı ve sicil notu 60 olarak verildi. Bu yanlışın ortadan kaldırılması için, 2007 yılında sendika avukatımız tarafından sicil notuna itiraz edildi ve konu Samsun Bölge İdare mahkemesine taşındı. Mahkeme kararında Uyuşmazlık konusu olayda, davacının geçmiş sicilleri ile taltif ve tecziye durumu birlikte değerlendirildiğinde, 2001 yılı sicil notunun 60 olarak değerlendirilmesinde somut bir tespit, bilgi ve beIge ile hukuken kabul edilebilir bir gerekçe bulunmaksızın salt takdir hakkında dayalı tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

Alının bu hukuk kararına rağmen, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Nejat GÜRLEYEN hukuk tanımaz davranış sergileyerek, HİRİK’in sicil notunu düzeltmeyip, tekrar –ORTA-  değerlendirmesinde bulunarak, sicil raporunu doldurdu.

Bu keyfi ve taraflı hukuk tanımaz tavır İlçe Temsilcimiz Alim HİRİK tarafından adli yargıya taşındı. Türkeli Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Nejat GÜRLEYEN görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

Bu mahkeme kararı; amirliğin yasa ve yönetmeliklerde belirlenmiş çizgilere uyularak yapılmak zorunda olduğunu göstermiştir. Biz çok iyi biliyoruz ki hukuk kararına aykırı davranan İlçe Milli Eğitim Müdürü, şu andaki görevine hukuk kararıyla iade edilmiştir. Kendine gelince hukuka saygı duyan, başkalarına gelince bu saygıyı aklına bile getirmeyen İlçe Milli Eğitim Müdürünü şiddetle kınıyoruz.

Bu mücadelemiz henüz bitmemiştir. Tazminat davasının sonuçlanmasını bekliyor ve idari yönden soruşturmanın nasıl işleyeceğini dikkatlice takip ediyoruz. Üyelerimize yapılan haksızlıklara boyun eğmeyerek mücadele etmek TÜRK EĞİTİM SEN için onur ve şerefle eşdeğerdir.

 

Türkeli Asliye Ceza Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

 

Samsun 1. İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız