2008 SINAVINI KAZANANLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

2008 yılında Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi sınavını kazanan öğretmenlerimizin kazanımlarının ne kadar süre ile geçerli olacağına ilişkin Yönetmelikte açık bir hükmün olmamasının öğretmenlerimizi endişelendirdiğini ve bu nedenle mağdur edileceklerini düşündüklerine dair çok sayıda aldığımız şikayetler üzerine Bakanlıktan konu hakkında yeni bir düzenleme yaparak tereddütlerin giderilmesini talep etmiştik. Bakanlık 2008 yılı sınavını kazanan öğretmenlerimizin durumlarını düzenleyen geçici bir maddenin Yönetmeliğe ekleneceğini tarafımıza bildirmişti. Bahsi geçen Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yeni Yönetmelik bugün itibariyle Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Getirilen yeni hükümler ile 2008 yılı sınavını kazanan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderileceğini umut ediyoruz.

Ancak, 2008 sınavını kazananların sınavlarının geçerlilik süresi ilk yapılacak olan sınava kadardır hükmü anlaşılamamıştır. Bu durumda söz konusu sınavIarı kazanan kişilerin hakları 27 Aralık'ta son bulacaktır. Sendikamız bu son durumu araştırarak, gerekli girişimlerde bulunacaktır. Böyle bir durumun netlik kazanması halinde gerekli hukuki girişimler yapılacaktır. 27 Aralık tarihine kadar bir atama yapılması halinde, 2008 sınavını kazananlara bir hak verilmiş olacaktır. MEB bu konuda valilikleri uyarmalı ve mağduriyet giderilmelidir.

 

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.