76. MADDEDE İKİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAHA (Aksaray–81–82)

Aksaray Hüseyin Cahit Korkmaz Sağlık Meslek Lisesine müdür olarak atanan Cuma Ağır’ın ve Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Akşam Sanat Okulu müdür başyardımcılığına atanan Mahmut Aslan’ın atanmalarına ilişkin atanma kararnamelerinin yürütmeleri durdurulmuştur. Ayrıca atamasının yürütmesi durdurulan Mahmut Aslan isimli şahsın Aksaray ili Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı olduğu da son derece manidardır. 76. madde atamalarındaki haklı mücadelemize yılmadan devam etmekte kararlıyız.

İlgili yargı kararı için tıklayınız.

İlgili yargı kararı için tıklayınız.